Tango Slovenija
About us  |  PRESS   |   slovensko
for ten years the biggerst tango community in Slovenia
festival - milongas - school - workshops
Tango bar - Cankarjev dom - Hotel Union - Cafe Evropa - PC Jenko
Tango Slovenija Upcoming EventsTango SloveniaLinks

Pogoji uporabe spletne strani www.tangoslovenija.si

Vsebine, objavljene na www.tangoslovenija.si, so last druzbe Tango festival d.o.o. (v nadaljevanju: Tango festival).

Namenjene so izkljuno strankam in poslovnim partnerjem drube Tango festival ali osebam, ki se odloajo za poslovno sodelovanje s to drubo.

Te spletne strani se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene.

Ne sme se jih kopirati, niti v celoti niti deloma, razmnoevati ali na kakrenkoli drug nain distribuirati brez dovoljenja lastnika.

Z uporabo teh spletni strani se strinjate, da Tango festival ni odgovoren za morebitno nedelovanje strani, netonost informacij in tudi ne za morebitno kodo nastalo zaradi uporabe netonih ali nepopolnih informacij.

Tango festival si pridruje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.tangoslovenija.si.

Na doloenih mestih spletne strani www.tangoslovenija.si bo druba Tango festival zbirala osebne podatke uporabnikov (kot so na primer ime, priimek, naslov, telefonska tevilka, e-mail naslov), o emer bo uporabnik obveen in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Druba jami, da bodo na ta nain zbrani podatki namenjeni izkljuno uporabi drube in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugae zlorabljeni.  


(c) Tango Festival & Tango Argentino Klub Ljubljana      |  RSS news RSS