Tango Slovenija
About us  |  PRESS   |   slovensko
for ten years the biggerst tango community in Slovenia
festival - milongas - school - workshops
Tango bar - Cankarjev dom - Hotel Union - Cafe Evropa - PC Jenko
Tango Slovenija Upcoming EventsTango SloveniaLinks

Press coverage for Tango Slovenia

Na tej strani so vam na voljo informacije za medije za Mednarodni tango festival Ljubljana 2007:

 1. obvestila za medije
 2. kontaktne informacije in akreditacije
 3. informacije o argentinskem tangu
 4. informacije o Mednarodnem tango festivalu
 5. fotografije za tisk

Tiskovna konferenca o festivalu bo v sredo, 11. 4. 2007.

Obvestila za medije

 1. 23. marec 2007 -tango festival, tango y amor, 100% tango, comme il faut(pdf, 368kB)

  SPOROILO ZA MEDIJE ZA TAKOJNJO OBJAVO

  dva resna obraza in tiri vesele noge Morda sta ivljenska partnerja, morda popolna tujca. Od zunaj se tega ne more videti enako dostojanstvo in spotovanje velja za vse na milongi. Za ples sta se dogovorila s pogledom. Z vso resnostjo se objameta, nasmeh je odve. Tango sta dva resna obraza in tiri vesele noge.
  ...
  Vrhunski argentinski plesalci in domai glasbeniki bodo tango predstavili v Gallusovi dvorani na plesni predstavi Tango y amor.
  Na teaju za popolne zaetnike bodo Slovenci zaplesali svoje prve tango korake pod vodstvom svetovno znanih argentinskih uiteljev.
  Vsem damam, ki rade pleejo, bodo na voljo plesni sandali Comme il faut »Manolo Blahnik med plesnimi elji«.
  ....
 2. 9. januar 2007 - napoved tango festivala (pdf, 130kB)

  SPOROILO ZA MEDIJE ZA TAKOJNJO OBJAVO

  Tango je kratka ljubezenska zgodba, ki se zgodi »tam in tedaj« as je za ljubezen na

  3. MEDNARODNEM TANGO FESTIVALU
  Slovenija bo 4 dni arela v duhu argentinskega tanga, ki ga bo mo zautiti na tango spektaklu s svetovno znanimi tango plesalci, na unih delavnicah in na druabnih veerih, t.i. milongah. (nadaljevanje v prilogi)

Kontaktiin akreditacije

informacije in akreditacije (za dogodke ali intervjuje) za Mednarodni tango festival (12. - 15. april 2007)

Primo Krajnik

041 674 921

informacije o tangu na splono ter o tango dogodkih v Sloveniji in tujini:

Janja Frank
Tango Argentino Klub Ljubljana
predsednica

041 324 828
fotografije: Janja Frank & OsvadoCartery, Uvertura,Janja&Janja

Informacije o argentinskem tangu

eprav ob besedi tango pomislimo najprej na ples, pokriva ta beseda iri fenomen:

 1. ples - zanj je znailno, da nima prepisanih plesnih korakov, temve temelji le na komunikaciji (naravnemu vodenju in sledenju), improvizaciji ter interpretaciji glasbe. Na vejih dogodkih kot je festival med seboj praviloma pleejo tujci, kar da tangu poseben mik.
 2. glasba - obsega sto let gradiva, zato je bogata in raznolika. Tango glasba je vedno nastajala za to, da se je nanjo plesalo. ele Astor Piazzolla je prekinil to tradicijo (in se s tem oddaljil od tanga). Poznamo tri glasbene izraze (tango, valek, milonga), katerih se pridruuje etrti, elektonski tango.
 3. lirika - vse stareje tango skladbe imajo bogata in pogosto kakovostna besedila, dostopna al le v panini oziroma v lunfardu, slengu Buenos Airesa in tanga.
 4. subkultura - v stoletju obstoja so se vzpostavili vedenjski vzorci, ki zagotavljajo prijetno, dostojanstveno in varno poutje na plesnih veerih, kjer se med seboj druijo tujci. "Biti dober tangero" pomeni predvsem odnos, ele nato kakovost plesa.

Posamezne zanimivosti so podrobneje opisane v sestavku Kaj je tango.

Mednarodni tango festival 2007

Mednarodni tango festival (arhiv 2005, 2006) predstavlja vsakoletni vrhunec tango dogajanja v Sloveniji in iri okolici. Festival je ele v tretjem letu, a je e mednarodno uveljavljen.

Udelei se ga po ve sto plesalcev tanga iz tujine in Slovenije; prijave za letonje leto so iz Slovenije, Hrvake, Italije, Avstrije, Nemije, Grije, Turije, Poljske, Velike Britanije, Danske, ZDA..

Festival obsega druabne
- plesne veere - milonge,
- tango spektakel Tango y amor,
- une delavnice za popolne zaetnike in e pleoe.

Posebnost festivala je Tango Kavarna, kjer se lahko ves dan v asu festivala drui, uiva tango glasbo ter plee. Vstop v Tango Kavarno je prost.

Plesa se lahko uijo popolni zaetniki in izkueni plesalci pod vodstvom svetovno znanih argentinskih umetnikov:

Na festivalu bodo poleg ljubiteljev tudi svetovno znani plesalci in uitelji, vsi Argentinci, ki delujejo po svetu:

 • Pablo Villarraza & Dana Frigoli
 • Sebastian Arce & Mariana Montes
 • Leandro Palou & Romina Godoy
 • Sebastian Misse & Andrea Reyero

Fotografije za tisk

Naslednje fotografije so tehnino primerne za objavo v tiskanih medijih. Objavljamo jih z dovoljenjem portretirancev. Za uradno izjavo o dostopnosti gradiva ali za dovoljenje za rabo, ki ni povezana z Mednarodnim tango festivalom, piite predsednici festivala Janji Frank (, 041 324 828).

Fotografije v polni velikosti se naloijo, ko kliknete na pomanjane predstavitvene slike.

Tanfgo festival 2007 Leandro Palou & Romina Godoy Pablo Villarraza & Dana Frigoli Leandro Paolu & Romina Godoy Nuka Draek Nuka Draek
TangoFestival07
jpg (2657x3389, 1.5 MB)
Leandro Paolu & Romina Godoy
jpg (1944x2896, 2MB)
Pablo Villarraza & Dana Frigoli
jpg (1476x2291, 3.7MB)

Leandro Paolu & Romina Godoy
jpg (1716x2156, 1.1 MB)

Nuka Draek
jpg (2048x3072, 1.5 MB)
foto: Irena Herak

Nuka Draek
jpg (3104x2072, 1.5 MB)
foto: Irena Herak  


(c) Tango Festival & Tango Argentino Klub Ljubljana      |  RSS news RSS